CE 302

Liên hệ

Hệ thống xả Siphon-Vortex
Lượng nước xả 10L

Bệt rời khối C302, nắp rơi êm CN302, phụ kiện 2 nhấn NK, gioăng xả đáy bệt,

Danh mục: