CE 301

Liên hệ

Hệ thống xả Siphon-Vortex
Lượng nước xả 10L
Thiết kế Thân dài
Tâm xả 305mm
Danh mục: